Išči

Kolumna

Kako se bo obračunaval prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje po spremembi zakona?

Junija letos so koalicijski poslanci sprejeli novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero so preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezni zdravstveni prispevek, s čimer so državljanom naložili nov davek. Poslanka Jelka Godec je na ministra za finance Klemna Boštjančiča naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z obveznim zdravstvenim prispevkom.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Intervju v Demokraciji: Politika, ki jo vodi Gibanje Svoboda, je brutalna, brezkompromisna in revanšistična

Novinarka Demokracije se je z Jelko Godec, poslanko in vodjo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke pogovarjala o delu državnega zbora, novi vladi in njenih prvih ukrepih, njihovi koalicijski pogodbi in pričakovanjih, revanšizmu, nepotizmu Golobove vlade, pa tudi o poimenskih seznamih zaposlitev v času mandata prejšnje vlade, pri čemer nova vlada zavrača že odobrene zaposlitve, šikanira posameznike na ministrstvih in jih sili k odpovedim.

Stanovanjska problematika mladih v občinah Šentjur in Dobje

Na strokovne službe Občine Šentjur sem naslovila dve pobudi in svetniška vprašanja glede stanovanjske problematike mladih.

Prebivalstvo podeželskih območij se stara, kar pomeni, da ima podeželje večji delež starejših kot urbana območja. Številni mladi na podeželju čutijo posledice pomanjkanja javnih in drugih storitev, stanovanj ter odmaknjenost zdravstva in kvalitetnih izobraževalnih programov. Stanovanjska problematika je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na demografsko sliko posameznega okolja, skupnosti, občine. Podeželje ostane živo in se oživlja, če mladi ostanejo v domačem okolju ali se priselijo, saj je na podeželju po današnjih vrednotah kakovost bivanja lahko tudi boljša od mestne. 

V Loki pri Žusmu, pa verjetno še v katerem izmed krajev na ruralnem območju naše občine se pojavlja vedno večji problem možnosti gradnje stanovanjskih hiš. Poslanska skupina SDS je sicer pred nekaj tedni v proceduro v DZ vložila predlog zakona, katerega poglavitni cilji so vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade, s katero se bo polnoletnim fizičnim osebam, starosti do 38 let, ki so državljani Republike Slovenije in imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, omogočilo lažje reševanje prvega stanovanjskega problema. 

Ob začetku leta 2022...

Novo leto 2022 se je zame 'zaštartalo na polno', zaradi česar sem se šele po več kot dveh tednih uspela ozreti nazaj na leto 2021, ter razmisliti o mojih željah in ciljih za prihajajoče leto. Leto 2021 je tako zame, kot verjetno za vse vas, zaznamoval Covid-19. Kot državna sekretarka v kabinetu Predsednika vlade sem zadolžena za zdravstvo, sektor, ki zadnji dve leti neumorno gara za našo varnost.  Ponosna sem, da smo uspeli zaposlene v zdravstvu tudi primerno nagraditi. 

Sprejet je bil Zakon o javnem naročanju, zame še posebej pomemben dosežek, saj izhaja iz moje Preiskovalne komisije na področju žilnih opornic. Takrat sem obljubila, da bomo uredili referenčne cene v zdravstvu, in ta Zakon je neposreden rezultat tega. Prav tako je bil dosežen Splošni dogovor o zdravstvu, kjer smo dosegli, da lahko družinski zdravniki sprejemajo več pacientov, in bodo pri tem tudi finančno nagrajeni. Nenazadnje pa je bil sprejet tudi Zakon o investicijah, ki omogoča povečano investiranje s strani države v zdravstvene domove, bolnišnice in fakultete. Vsi ti in še mnogi drugi dosežki imajo za vsakega Slovenca neposreden pozitiven učinek, kar pa me žene naprej tudi v letu 2022. 

Odobrena sredstva za POŠ Kalobje

V četrtek, 18. novembra 2021, je Državni zbor RS na seji potrdil amandma k spremembi proračuna RS 2022, ki zagotavlja sredstva za Podružnično osnovno šolo Kalobje. Amandma je vložila vladna koalicija strank SDS, SMC in NSi. S tem je zagotovljeno financiranje za novogradnjo več kot 100 let stare POŠ Kalobje, ki je zaradi potresov na Hrvaškem leta 2020 utrpela poškodbe. Iz Proračuna Republike Slovenije bo tako na pobudo koalicije namenjenih 1.950.000,00 EUR, dela pa se bodo pričela, ko bo občina pripravila vsa potrebna dovoljenja. 

Čeprav so se otroci bili primorani šolati v slabih, celo neprimernih razmerah, pa je občinski svet občine Šentjur marca 2021 zavrnil predlog svetniške skupine SDS, da se šoli namenijo sredstva za obnovo. Na pobudo državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade, Jelke Godec, so se 5. maja 2021 sestali župan občine Šentjur, predsednik KS Kalobje, ravnatelj OŠ Hruševec, ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Jelka Godec je sestanek organizirala z namenom, da se iskanja možnost pomoči države pri novogradnji POŠ Kalobje. 

Hiša Gustav

V neposredni bližini Doma starejših občanov Šentjur se gradi prizidek, s katerim bodo zagotovljeni dodatni prostori za izvajanje dnevnega varstva in za potrebe začasnega bivanja. Prizidek se imenuje Hiša Gustav, po slovenskem skladatelju Gustavu Ipavcu, ki je živel in ustvarjal v Šentjurju. Z izgradnjo Hiše Gustav bo možnost dnevnega varstva omogočena vsem interesentom, pri čemer bo več kapacitetenamenjene ožji lokalni skupnosti in bližnji okolici, ki le-to nujno potrebuje. 

Z zagotovitvijo mest v dnevnem varstvu bo v središče postavljen starostnik – uporabnik storitev, kar je temelj deinstitucionalizacije, hkrati pa bo uporabnik ostal v domačem okolju. S takšnim pristopom k izvajanju storitev bomo zagotivili uresničevanje osnovnih človekovih pravic, ter starostnikom omogočili prijetno bivanje. Dom se bo na tak način še bolj odpiral v skupnost ter uporabnikom, ki se bodo vključili v dnevno varstvo, omogočil določene aktivnosti, druženje, oskrbo in nego, ki jih zaradi različnih razlogov in bolezenskih stanj svojci ne zmorejo zagotoviti v domačem okolju.

Bučn'ce: pozdrav jeseni v Šentjurju

Bučn'ce so zdaj že tradicionalna prireditev, s katero v Šentjurju obeležujemo začetek jeseni. Letos se odvijajo že 14. Bučn'ce, kjer lokalni obrtniki predstavljajo svoje izdelke, obiskovalci pa se družijo ob odlični kulinariki. Še danes so Bučn'ce edina jesenska prireditev takšnega obsega in namena v Šentjurju. Kakšni so torej začetki prireditve? 

Prve Bučn'ce so se odvile leta 2007 v prostorih šentjurske tržnice. Idejo sta razvili Jelka Godec, takrat direktorica Ljudske univerze Šentjur in Marijana Novak, takrat lastnica in glavna urednica lokalnega časopisa Šentjurčan. Osnova za koncept prireditve so Dani ludaje, ki se vsako leto v oktobrskem času odvijajo v Kikindi in so namenjeni praznovanju jeseni ter z njo povezanih pridelkov, predvsem buč. Kikinda je obmejno mesto v Vojvodini, s katerim se je LU Šentjur povezala ter redno tudi sodelovala. Tako so v času, ko je LU Šentjur vodila Jelka Godec, predstavniki LU in Šentjurčana vsako leto v Kikindi predstavljali Šentjur, Gimnazija Kikinda pa je vsake Bučn'ce predstavljala svoje običaje, kulinariko in obrti pri nas.

Napredek pri urejanju poplavnosti v Loki

Decembra 2019 sem na Občino Šentjur naslovila svetniško vprašanje in pobudo glede ureditve mostu na cesti Loka pri Žusmu – Dobrina. Zaradi neustreznega stanja mostu se pod njim nabirajo naplavine, to pa ogroža protipoplavno varnost. Krajanom je že večkrat poplavilo kletne prostore, delavnice in gospodarska poslopja, Občina pa problematike ne naslavlja učinkovito.

Po skoraj dveh letih se je končno nekaj premaknilo. Lokalni prebivalci so me obvestili, da so Direkcija za vode, občina Šentjur in izvajalec podpisali tripartitno pogodbo za protipoplavno sanacijo v Žamerku. Sanirali bodo 2 mosta čez Tinski potok, kar v praksi pomeni, da bo zgrajen en most in urejena cesta. S tem bo dosežena večja pretočnost potoka, pred poplavami, ki so pojavljale že ob manjših nalivih, pa bo rešenih pa bo več hiš, gospodarskih poslopji in njiv.

Lokalni prebivalci so me ob novici kontaktirali tudi z zahvalo za pomoč, vendar pa gre ob tem predvsem zahvala njim za zaupanje.

O slovenskem šolstvu danes: govor na podelitvi Slomškovih priznanj 2021

Spoštovani učitelji, profesorji, dobitniki priznanj, častni člani društva katoliških pedagogov Slovenije, celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž, g. Kačičnik in vsi ostali. 

Po napornem tednu sem včeraj vendarle našla čas, da si pripravim koncept nagovora. Malo neodgovorno, da delam pomembne zadeve na zadnji večer. Spomin me je ponesel še v čase pedagoškega dela, na trenutke, ko sem zadnji dan pisala osnutke priprav, ali učne liste. Moji dijaki so znali povedati, da je so bile takrat ure pouka fizike najbolj zanimive. Pa ne zato, ker bi bil v razredu nered, temveč zato, ker sem bila takrat tista učiteljica, o kateri je pred mano govorila dr. Požarnikova. 

Na spletni strani društva sem pogledala zgodovino delovanja in med drugim tudi dobitnike priznanja. Priznati moram, da sem začutila veliko spoštovanje do vseh imen, ki so našteta med prejemniki priznanj. Imena, ki me presenečajo in vlivajo upanje in zaupanje v dejstvo, da je imel in ima slovenski narod veliko posameznikov, ki mu dajejo pogum na poti razvoja. 

Obisk Vlade Republike Slovenije v Savinjski regiji: kje se investira v Občini Šentjur?

V torek, 14. septembra 2021, se je v sklopu obiska Vlade Republike Slovenije v Savinjski statistični regiji zvrstilo tudi več obiskov predstavnikov Vlade v Šentjurju. Na obisku so jih med sprejeli državna sekretarka v kabinetu Vlade, Jelka Godec, župan Občine Šentjur, mag. Marko Diaci, in župan občine Štore, Miran Jurkošek. Seznanili so se z aktualnimi projekti ter naslovili problematike PP Šentjur, POŠ Kalobje in ŠC Šentjur.

Prenova POŠ Kalobje

Posledice hudih potresov, ki so prizadeli Hrvaško koneclanskega in v začetku letošnjega leta, smo čutili tudi v Sloveniji. Potresi sona Podružnični osnovni šoli Kalobje povzročili škodo, zaradi katere je bilovodstvo primorano otroke preseliti v prostore gasilskega doma. Tam se jeizvajal pouk, preselili so tudi kuhinjo in jedilnico. Čeprav so se otroci biliprimorani šolati v slabih, celo neprimernih, razmerah, pa je občinski svetobčine Šentjur zavrnil predlog, da se šoli namenijo dodatna sredstva.  

Preberi več....

Rekonstrukcija ceste Dole-Loče-Ponikva

Po tem, ko je bila že leta 2008 cesta Dole-Ponikva-Loče uvrščena v proračun RS na pobudo takratnega SDS poslanca g. Jazbeca, župana Tisla ter podžupana Koržeta, so občani morali čakati več kot 10 let, da so se začela prva dela. Danes se dela na nekaterih odsekih že bližajo koncu, vendar pa pot do tega ni bila enostavna.

Po zagotovitvi sredstev v času druge Janševe vlade, so ta nato izginila med vlado Alenke Bratušek. Državna sekretarka Jelka Godec je že v svojem prvem poslanskem mandatu poskušala sredstva znova pridobiti s predlogi amandmajev proračuna, vendar pa takratna koalicija ni imela posluha. Proti so glasovali celo poslanci Državnega zbora Republike Slovenije iz Šentjurja, kar še dodatno oviralo trud za začetek del. Vseeno pa se je postopek nadaljeval s pomočjo Civilne iniciative za rekonstrukcijo ceste, ki je izvedla več sestankov pri županih občin, skozi katere teče cesta, ministrom za infrastrukturo ter predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Preberi več....

Gradimo Slovenijo: nagovor ob 30. letnici samostojne Slovenije

Pred tridesetimi leti smo stali na razpotju dvignjenih glav in z roko v roki. Ko smo pred dobrim letom dni spet stali na razpotju, ko so bili pred nami novi izzivi, smo v Slovenski demokratski stranki ponudili roko sodelovanja vsem parlamentarnim strankam pri, kot se je kasneje izkazalo, zahtevnem vodenju države. Žal so določene parlamentarne stranke sodelovanje zavrnile. 

 V zadnjem letu in pol je bilo veliko odločitev vladne koalicije, ki so se na zunaj mogoče zdele nelogične, preveč komplicirane, a vendar nujne. Sedanja vladna koalicija si ne dela iluzij, da bi lahko čez noč in hitro rešila vse težave, ki so se v desetletjih nakopičile.

E-novice

Ostanite v stiku