UKC LJ z 12 milj EUR izgube ob polletju. Ministrica molči.

Poslansko vprašanje za ministrico za zdravje, Milojko Kolar Celarc

Spoštovana ministrica

Ob imenovanju generalnega direktorja UKC Ljubljana, Andraža Kopača, ste v odgovorih medijem in na poslanska vprašanja dejali, da izbrani kandidat uživa vso vašo podporo in zaupanje. G. Kopač naj bi po vašem mnenju izpolnjeval vse razpisne pogoje vključno z delovnimi izkušnjami in strokovnim znanjem. Kopač je bil v izjvah glede njegovega programa dela zelo skop. Iz izjav smo lahko zvedeli le, da se bo popolnoma posvetil reorganizaciji in zmanjšanju stroškov poslovanja v naši največji zdravstveni ustanovi.

V letu 2016 je imel UKC LJ malo več kot 6 milj EUR izgube oz. za 6.295.075 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Za leto 2016 so v finančnem načrtu predvideli nič EUR presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka. Tudi glede na izjave g. Kopača, je bilo z pričakovati, da se bo stanje vsaj malo izboljšalo. Ob polletnem poročilu, Informaciji o poslovanju UKC LJ za obdobje januar – julij 2016 pa smo lahko šokirani.

UKC LJ je v prvem polletju svojo izgubo povečal za dvakrat. V prvih šestih mesecih leta 2016 so prikazali za 12.367.446 EUR več odhodkov kot prihodkov.

Ob teh številkah v poslovnem polletnem poročilu in tudi ob vseh problemih, ki se pojavljajo v UKC LJ me zanima:

  1. Kako ocenjujete dosedanje poslovno in strokovno delo generalnega direktorja UKC LJ?
  2. Ali ste seznanjeni zakaj je prišlo do tako velikega presežka odhodkov nad prihodki v prvem polletju v UKC LJ?
  3. Kako so se ali se bodo na polletno poslovno poročilo odzvali člani sveta zavoda, ki so imenovani s strani Vlade RS?
  4. Ali generalni direktor UKC LJ, g. Andraž Kopač še vedno uživa vašo popolno podporo?

 

 

Ministrica za zdravstvo ali otrok, ki ne želi, da mu vzamejo igračo.

V zadnjem obdobju skoraj ni dneva, ko ne bi v javnost pricurljala kakšna nove afera v zdravstvu. Takšna ali drugačna. Vse pa nakazujejo, da je v našem zdravstvu nekaj hudo narobe. Neformalno to priznavajo tudi koalicijski poslanci, ko v pogovoru povedo, da v zdravstvu vlada kaos.

Kaj pa ministrica Kolar Celarc? Obnaša se kot majhen otrok, ki ne želi, da se mu vzame igračka. Za Kolarjevo je ministrovanje igra. Problem pa je, da je svojo igračo že zelo pohabila.

Jasno je, da je podedovala ne najboljše stanje. Po skoraj polovici mandata pa se je stanje še poslabšalo.

Ob aferi Radan je ministrica zahtevala odstop vodilnih v UKC LJ in Nevrološke klinike. Odstopov seveda ni bilo. Je pa ministrici nekdo prišepnil, da ni v njeni pristojnosti, da zahteva odstope odgovornih v UKC LJ. Od takrat naprej namreč ministrica nenehno ponavlja, da nima pristojnosti, da posega v kadrovske  zadeve UKC LJ. Se je pa zelo trudila, da bi Andrej Baričič prišel na mesto generalnega direktorja UKC LJ. Pri tem ji je pomagal predsednik Sveta JZZ UKC LJ Tomaž Glažar, ki je celo ponudil svoj odstop, če Baričič ne bi bil potrjen na Vladi RS. To se seveda ni zgodilo. Glažar je ostal, ministrica pa pohitela v lov za novim direktorjem.

Medtem, ko je iskala in na koncu našla lutko za novega generalnega direktorja UKC LJ, je v osmih mesecih zamenjala še 88 (od 134) članov v Svetih javnih zdravstvenih zavodov, ki jih predlaga vlada.

Spomnimo se otroške srčne kirurgije. V tem primeru je iz strani UKC LJ le prišel pameten predlog, da se izvajanje otroške srčne kirurgije do nadaljnjega ustavi, saj ne morejo slediti priporočilom iz mednarodnega poročila. Po takratnem mnenju zdravnikov Slovenija nima izšolanih kirurgov te specialnosti in tudi ne zadostnega števila na srcu bolnih otrok za nadaljnji obstoj programa. Ministrica pa lepo po svoje. Otroška srčna kirurgija ostaja v UKC LJ. Po informacijah staršev se stanje ni popolnoma nič izboljšalo. Seveda pa ministrica ni dosegla, da bi za nepravilnosti in smrti otrok kdo odgovarjal. Starši bodo dobili odškodnine. Odgovarjal pa ne bo nihče!

V novogoriški bolnišnici na urgenci umre pacient, ker so pri reanimaciji namesto kisika dovajali smejalni plin. Ministrstvo je bdelo nad opremljanjem urgentnih centrov. Ministrica ob vprašanju, ali je objektivno odgovorna za nesrečo in bo odstopila, odgovori z nasmeškom, da ne namerava odstopiti.

Ob njej je seveda zvesta državna sekretarka, ki ob delu na ministrstvu opravlja še delo zdravnice. Pač petinsko delo. In okviru tega dela je verjetno tudi popravljala napake zdravnika, ki ga ni prijavila pristojnim. Je sama priznala. Se ji ni zdelo pomembno? In ostaja državna sekretarka.

Ob vseh aferah in afericah, ki vedno bolj prihajajo na dan, pa se v našem zdravstvu podaljšujejo čakalne dobe, dobavitelji v zdravstvu pa se ob tem smejijo, saj lepo služijo. Zdravniki, ki so in še opozarjajo na nepravilnosti, korupcijo in kadrovanje, doživijo medijski linč in degradacijo na delovnem mestu.

Ministrica pa po načelu: Gremo mi po svoje. Do prepada. Potem se mogoče ustavi in odstopi. Kar bi bilo edino normalno.

Tretji poslanski večer

Spoštovani, Vabim vas, da se nam pridružite na tretjem

POSLANSKEM VEČERU,

v ponedeljek, 11. aprila 2016, ob 19.00  v sejni sobi (predavalnica) Občine Šentjur, Mestni trg 5, Šentjur, II. nadstropje (vhod Knjižnica).

O problematiki na področju infrastrukture v Sloveniji in v naši občini bosta spregovorila

Zvone Černač, podpredsednik SDS in predsednik Odbora za infrastrukturo pri Strokovnem svetu SDS in

Ljubo Žnidar, poslanec v DZ RS,

Predstavila bosta tudi program SDS na področju infrastrukture. 

Vljudno vabljeni!

 

 

Sistemska korupcija duši slovensko zdravstvo

Že nekaj let se v slovenskem zdravstvu pojavljajo manjše in večje afere s področja korupcije. Zdi se, da korupcija prežema vse pore slovenskega zdravstva in ga izžema. To najbolj občutijo pacienti. Iz meseca v mesec se podaljšujejo čakalne dobe.

V Slovenski demokratski stranki želimo, da bi stopili na pot modernega, kvalitetnega in transparentnega zdravstva. Da bi denar “sledil” pacientu.

Če to želimo bo potrebno poseči tudi v lobije, ki danes obvladujejo določena področja v zdravstvu.

V Slovenski demokratski stranki smo zahtevali sklic izredne seje DZ RS s področja sistemske korupcije v zdravstvu in Vladi RS in Ministrstvu za zdravje predlagamo pet konkretnih aktivnosti na tem področju:

Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje RS, da raziščeta trditve o morebitni korupciji v zdravstvu na osnovi izrečenih besed v. d. generalne direktorice UKC Ljubljana Brigite Čokl na seji Komisije za nadzor javnih financ 3. 2. 2016.

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado RS in Ministrstvo za zdravje RS, da Državnemu zboru RS predstavi analizo učinkov ukrepa skupnih javnih naročil v zdravstvu, ki so bila predvidena za leto 2015.

Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da sprejme potrebne ukrepe za temeljito reorganizacijo procesov nabave in storitev povezanih z medicinsko opremo s poudarkom na dragi medicinski opremi.

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado RS in organe institucij, da zaradi nepristranskosti do konca preiskave suspendirajo vse osebe, ki so vpletene v postopke nabav medicinskih pripomočkov in opreme na »leasing«.

Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje RS, da pozoveta pristojne inštitucije k takojšnjemu in odločnemu ukrepanju na področju ugotavljanja odgovornosti posameznikov v koruptivnih dejanjih.

 

Več na spletni strani SDS

Ker ni sistemskih rešitev MIZŠ je ogoržena javna mreža v izobraževanju odraslih

Celotno poslansko vprašanje na RTVSLO od 1:43:00 do 1:51:19

V začetku leta 2015 je parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino soglasno sprejel sklep, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do konca leta 2015 pripravi sistemske rešitve na področju izobraževanja odraslih.

VPRAŠANJE za ministrico Majo Makovec Brenčič: Kdaj bo ministrstvo predstavilo omenjene sistemske rešitve?

ODGOVOR: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že pripravilo spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ZOFVI, te so bile v javni obravnavi decembra 2015, prav v skladu s tem, kar je bilo sprejeto na odboru v začetku leta, in sicer se glasi predlog spremembe 11. člena zakona takole: “Javna mreža javnih organizacij za izobraževanje odraslih mora biti organizirana tako, da omogoča odraslim dokončanje osnovne šole, vključitev v javnoveljavne izobraževalne program za odrasle ter organizacijo dejavnosti, potrebno za izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle.” Zakaj je ta člen naveden na ta način? Na področju izobraževanja odraslih je bilo tudi v skladu z diskusijo na odboru v preteklem obdobju razvitih vrsto programov ter dejavnosti, ki zagotavljajo še posebej ranljivim skupinam učinkovitejše vključevanje v proces vseživljenjskega učenja. Tako je ministrstvo in minister, pristojen za izobraževanje, že pred tem v sodelovanju s pristojnim strokovnim svetom sprejel 7 posebnih izobraževalnih programov za odrasle, recimo, usposabljanje za življenjsko uspešnost, računalniško opismenjevanje, slovenščina za tujce, tuji jeziki, projektno učenje za mlajše odrasle. Ti so namenjeni še posebej manj izobraženim in drugim ranljivim skupinam odraslih. Še posebej za navedene skupine je namreč treba ustvariti možnosti za informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanj in vrednotenje predhodno pridobljenega znanja in za dvig izobrazbene ravni vsaj za raven obveznega izobraževanja. S tem določilom, ki smo ga predlagali, želimo oblikovati predvsem ustrezno podporno okolje. Tukaj seveda so vključene tudi izvajalke, ki ste jih prej omenili. In sicer predvsem zato, da so ti programi tudi ustrezno podkrepljeni z mnenji strokovnega sveta in da seveda je podporno okolje takšno, da predvsem informira, usmerja, svetuje. Vzpostavitev samega podpornega okolja vključuje tudi jasno opredelitev javne mreže, kot že opredeljeno v 11. predlaganem členu, in tudi javne službe na področju izobraževanja. Namen tega je, da se v resnici zagotovi stabilno in kvalitetno izvajanje programa osnovne šole za odrasle, ker je ta vendarle tista vrednota, ki jo država zagotavlja vsem državljanom, seveda tudi odraslim, če je niso dosegli v času obveznega izobraževanja.

Naj tudi povem, da je v letnem programu izobraževanja odraslih namenjenih v letu 2016 14 milijonov evrov, od tega 6 milijonov iz integralnih virov in 8 milijonov virov iz kohezijskih virov oziroma nove finančne perspektive prav z namenom nadaljevanja uspešnih projektov in seveda tudi možnostjo odpiranja novih javnih razpisov.

Poslanka z vizijo za boljšo prihodnost