Išči

Obisk Vlade Republike Slovenije v Savinjski regiji: kje se investira v Občini Šentjur?

sreda , 15 september 2021

V torek, 14. septembra 2021, se je v sklopu obiska Vlade Republike Slovenije v Savinjski statistični regiji zvrstilo tudi več obiskov predstavnikov Vlade v Šentjurju. Na obisku so jih med sprejeli državna sekretarka v kabinetu Vlade, Jelka Godec, župan Občine Šentjur, mag. Marko Diaci, in župan občine Štore, Miran Jurkošek. Seznanili so se z aktualnimi projekti ter naslovili problematike PP Šentjur, POŠ Kalobje in ŠC Šentjur.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec, je obiskala POŠ Kalobje, katere poslopje je bilo po potresih februarja 2021 poškodovano, otroci pa so se bili primorani šolati v gasilskem domu. Po prisrčnem sprejemu učencev si je ogledala več kot 100 let staro stavbo ter nadomestne prostore. Ker po letu 2015 ni bilo občinskih investicij v POŠ Kalobje, so občinski svetniki SDS marca 2021 predlagali, da se v ta namen zagotovijo proračunska sredstva. Predlog je bil zavrnjen, vendar pa je bil maja 2021 na pobudo Jelke Godec sklican sestanek s pristojnimi, in sicer županom Občine Šentjur, županom občine Štore, ter predstavniki pristojnega ministrstva. Pripravljeni so bili idejni projekti, ki jim bodo sledile nove aktivnosti na projektu. Ministrica je pri obisku poudarila, da bo naredila vse, da se bodo otroci kmalu šolali v novih prostorih. Poleg POŠ Kalobje bo Vlada RS sofinancirala tudi konstrukcijo objekta Osnovne šole Slivnica pri Celju, ministrica pa je obiskala tudi Šolski center Šentjur. Direktor ŠC Šentjur, mag. Šket, se je zahvalil za dobro sodelovanje, sredstva za obnovo prostorov strojnega dela za izobraževanje in dijaškega doma. V prihodnje bo ministrstvo s ŠC Šentjur tesno sodelovalo pri izvedbi gradnje nove telovadnice.

Poleg projektov na področju šolstva pa se v Občini Šentjur izvajajo tudi infrastrukturni projekti. Kot je poudaril minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, so med načrtovanimi projekti med drugim vzpostavitev kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur in Šentjur-Rogatec, ter cesta Šentjur-Dobovec. Prav tako ministrstvo načrtuje pospešitev na obvozni cesti v Šentjurju. Nedavno so se začela tudi dela na cesti Dole-Ponikva-Dolga gora, na katera so krajani čakali več kot desetletje. Čeprav koalicije med leti 2014 in 2020 niso imele posluha za ta projekt, so se stvari končno začele premikati marca 2020, ko je bil projekt predstavljen krajevni skupnosti. V tem času je bilo organiziranih več sestankov pri županih občin, skozi katere teče cesta, ministrom za infrastrukturo ter predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Pogodba za izvajanje del je bila podpisana septembra 2020. Trenutno so dela na nekaterih etapah že v končni fazi, 3. in 4. etapa pa sta v fazi izbora izvajalca del. Projekt je skupaj vreden 4 milijone EUR, sofinancirata ga Vlada RS in Občina Šentjur.

Minister za notranje zadeve, Aleš Hojs, se je sestal s komandirjem PP Šentjur, Ludvikom Petričem, ter generalnim direktorjem Policije, dr. Antonom Olajem. Prisotni so na obisku naslovili prostorsko problematiko policijske postaje. Trenutni prostori PP Šentjur namreč niso več primerni za delo, zaradi česar Vlada Republike Slovenije načrtuje širjenje prostorov. S tem bodo zagotovljeni boljši delovni pogoji za zaposlene, ter 35 novih delovnih mest. Minister si je s komandirjem PP Šentjur in generalnim direktorjem Policije ogledal predvideno lokacijo za novo policijsko postajo v sklopu Centra za reševanje Šentjur. Poudaril je, da si ministrstvo prizadeva, da bi se postopki za pričetek gradnje izvedli najkasneje v prvi polovici leta 2022. Z Občino Šentjur je že bilo podpisano pismo o nameri z dogovorom o zamenjavi zemljišč, na katerih bo zgrajena nova policijska postaja.

Državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve, dr. Stanislav Raščan, je obiskal podjetje Roboteh, eno izmed najhitreje rastočih v regiji. Je tudi eno izmed uspešnejših slovenskih podjetij, ki se ukvarja z robotizacijo delovnih procesov. Roboteh kot izvozno usmerjeno podjetje večino izdelkov izvaža na tuje trge, med drugim v Švico, Avstrijo in Belgijo. Tesno sodelujejo tudi z nemškim podjetjem Kuka, ki je eden izmed večjih svetovnih proizvajalcev robotov, ter tako pomembno prispevajo k prepoznavnosti regije in Slovenije v svetu.

Obisk Vlade v regiji in še posebej v Občini Šentjur je znak, da se širi zavedanje o pomenu razvoja slovenskega podeželja ter manjših mest. Pomembna je decentralizacija investicij iz glavnega mesta in okolice ter, da se ne pozabi na prebivalce drugih regij. Savinjska regija predstavlja 12 % prebivalstva Slovenije, kar nikakor ni zanemarljiv delež. Samo v Občini Šentjur se je letos in lani začelo izvajati mnogo novih projektov, veliko jih pa še pride. Upajmo, da bo takšen tempo ostal tudi v prihodnosti.

E-novice

Ostanite v stiku