Išči

Hiša Gustav

Nedelja , 28 november 2021

V neposredni bližini Doma starejših občanov Šentjur se gradi prizidek, s katerim bodo zagotovljeni dodatni prostori za izvajanje dnevnega varstva in za potrebe začasnega bivanja. Prizidek se imenuje Hiša Gustav, po slovenskem skladatelju Gustavu Ipavcu, ki je živel in ustvarjal v Šentjurju.

Z izgradnjo Hiše Gustav bo možnost dnevnega varstva omogočena vsem interesentom, pri čemer bo več kapacitetenamenjene ožji lokalni skupnosti in bližnji okolici, ki le-to nujno potrebuje.

Z zagotovitvijo mest v dnevnem varstvu bo v središče postavljen starostnik – uporabnik storitev, kar je temelj deinstitucionalizacije, hkrati pa bo uporabnik ostal v domačem okolju. S takšnim pristopom k izvajanju storitev bomo zagotivili uresničevanje osnovnih človekovih pravic, ter starostnikom omogočili prijetno bivanje. Dom se bo na tak način še bolj odpiral v skupnost ter uporabnikom, ki se bodo vključili v dnevno varstvo, omogočil določene aktivnosti, druženje, oskrbo in nego, ki jih zaradi različnih razlogov in bolezenskih stanj svojci ne zmorejo zagotoviti v domačem okolju.

Cilj projekta je zagotoviti nove prostore, ki bodo omogočali izvedbo dnevnega varstva in začasnega bivanja starejšim iz Šentjurja in okolice. Glavni namen projekta je postavitev uporabnika (starostnika) v okolje, ki mu bo domače ter v katerem se bo počutil dobro in sprejeto.

Projekt se bo izvajal na programskem območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS). Skupna višina sredstev, namenjenih izvedbi projekta, je 1.467.538,68 EUR.

Višina vseh upravičenih stroškov projekta je 1.447.000,22 EUR. Delež upravičenih stroškov za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev iz proračuna znaša 91,56% celotnih upravičenih stroškov projekta. 

Po pogodbi so zagotovljena nepovratna sredstva v višini 1.324.873,39 EUR:

  • 1.059.898,71 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar predstavlja 80% skupnih upravičenih stroškov projekta, in
  • 264.974,68 EUR iz sredstev slovenske udeležbe, kar predstavlja 20% skupnih upravičenih stroškov projekta.

 

E-novice

Ostanite v stiku