Išči

Zagotovljena sredstva za POŠ Kalobje

Nedelja , 28 november 2021

V četrtek, 18. novembra 2021, je Državni zbor RS na seji potrdil amandma k spremembi proračuna RS 2022, ki zagotavlja sredstva za Podružnično osnovno šolo Kalobje. Amandma je vložila vladna koalicija strank SDS, SMC in NSi. S tem je zagotovljeno financiranje za novogradnjo več kot 100 let stare POŠ Kalobje, ki je zaradi potresov na Hrvaškem leta 2020 utrpela poškodbe. Iz Proračuna Republike Slovenije bo tako na pobudo koalicije namenjenih 1.950.000,00 EUR, dela pa se bodo pričela, ko bo občina pripravila vsa potrebna dovoljenja. 

Čeprav so se otroci bili primorani šolati v slabih, celo neprimernih razmerah, pa je občinski svet občine Šentjur marca 2021 zavrnil predlog svetniške skupine SDS, da se šoli namenijo sredstva za obnovo. Na pobudo državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade, Jelke Godec, so se 5. maja 2021 sestali župan občine Šentjur, predsednik KS Kalobje, ravnatelj OŠ Hruševec, ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Jelka Godec je sestanek organizirala z namenom, da se iskanja možnost pomoči države pri novogradnji POŠ Kalobje. Občina je nato naročila izdelavo idejne zasnove novogradnje nove šole s telovadnico in dvema oddelkoma vrtca ter s prošnjo za financiranje investicije predložila projekt v pregled. Prošnja je bila zavrnjena, saj sta bila kakovost in obseg obnove ocenjena negativno. Ministrstvo je nato Občini ponudilo pomoč pri iskanju novih rešitev.

V času poletnih počitnic 2021 je bil oblikovan nov idejni projekt, ki je bil oktobra tudi predstavljen KS Kalobje. Nova stavba POŠ Kalobje bo tako povezovala šolo in vrtec s skupnimi prostori – knjižnico, večnamenskim prostorom in zunanjim atrijem. Telovadnica bo od zgradbe ločena, vendar povezana s toplim in suhim prehodom. Poudarjena bo tudi dimenzija skupnosti, saj bo poslopje izven časa pouka na voljo za uporabo krajanom Kalobja. Poleg zagotavljanja ustreznega okolja za šolanje otrok pa bo obnova šole zagotovila tudi nadaljevanje lokalnega utripa na Kalobju. Osrednji prostor, kjer se lokalna skupnost lahko srečuje, še posebej veliko pomeni majhnim slovenskim krajem.

E-novice

Ostanite v stiku