Išči

Stanovanjska problematika mladih v občinah Šentjur in Dobje

sreda , 23 marec 2022

Na strokovne službe Občine Šentjur sem naslovila dve pobudi in svetniška vprašanja glede stanovanjske problematike mladih.

 

Prebivalstvo podeželskih območij se stara, kar pomeni, da ima podeželje večji delež starejših kot urbana območja. Številni mladi na podeželju čutijo posledice pomanjkanja javnih in drugih storitev, stanovanj ter odmaknjenost zdravstva in kvalitetnih izobraževalnih programov. Stanovanjska problematika je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na demografsko sliko posameznega okolja, skupnosti, občine. Podeželje ostane živo in se oživlja, če mladi ostanejo v domačem okolju ali se priselijo, saj je na podeželju po današnjih vrednotah kakovost bivanja lahko tudi boljša od mestne.

V Loki pri Žusmu, pa verjetno še v katerem izmed krajev na ruralnem območju naše občine se pojavlja vedno večji problem možnosti gradnje stanovanjskih hiš.

Poslanska skupina SDS je sicer pred nekaj tedni v proceduro v DZ vložila predlog zakona, katerega poglavitni cilji so vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade, s katero se bo polnoletnim fizičnim osebam, starosti do 38 let, ki so državljani Republike Slovenije in imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, omogočilo lažje reševanje prvega stanovanjskega problema.

Za prvo reševanje stanovanjskega problema po tem zakonu se šteje: prvi nakup, gradnja, prenova ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja, kadar stanovanje ustreza površinskim normativom za primerno stanovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge poglavitne rešitve predloga zakona so določitev časa izdajanja jamstva do konca leta 2032, ureditev pooblastila SID banki, katere naloga bo opravljanje vseh poslov v zvezi z stanovanjsko jamstveno shemo za mlade ter določitev obsega jamstvenih kvot v okviru jamstvene sheme v vsakoletni višini 300 milijonov EUR.

E-novice

Ostanite v stiku