Išči
sreda , 23 marec 2022

Na strokovne službe Občine Šentjur sem naslovila dve pobudi in svetniška vprašanja glede stanovanjske problematike mladih.

 

Prebivalstvo podeželskih območij se stara, kar pomeni, da ima podeželje večji delež starejših kot urbana območja. Številni mladi na podeželju čutijo posledice pomanjkanja javnih in drugih storitev, stanovanj ter odmaknjenost zdravstva in kvalitetnih izobraževalnih programov. Stanovanjska problematika je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na demografsko sliko posameznega okolja, skupnosti, občine. Podeželje ostane živo in se oživlja, če mladi ostanejo v domačem okolju ali se priselijo, saj je na podeželju po današnjih vrednotah kakovost bivanja lahko tudi boljša od mestne.

V Loki pri Žusmu, pa verjetno še v katerem izmed krajev na ruralnem območju naše občine se pojavlja vedno večji problem možnosti gradnje stanovanjskih hiš.

Poslanska skupina SDS je sicer pred nekaj tedni v proceduro v DZ vložila predlog zakona, katerega poglavitni cilji so vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade, s katero se bo polnoletnim fizičnim osebam, starosti do 38 let, ki so državljani Republike Slovenije in imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, omogočilo lažje reševanje prvega stanovanjskega problema.

Za prvo reševanje stanovanjskega problema po tem zakonu se šteje: prvi nakup, gradnja, prenova ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja, kadar stanovanje ustreza površinskim normativom za primerno stanovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge poglavitne rešitve predloga zakona so določitev časa izdajanja jamstva do konca leta 2032, ureditev pooblastila SID banki, katere naloga bo opravljanje vseh poslov v zvezi z stanovanjsko jamstveno shemo za mlade ter določitev obsega jamstvenih kvot v okviru jamstvene sheme v vsakoletni višini 300 milijonov EUR.


četrtek , 10 marec 2022

V petek, 11. februarja sem obiskala Primorsko-Notranjsko regijo, kjer sem izvedla program obiska, načrtovanega za predsednika vlade RS Janeza Janšo. Obisk smo začeli v Cerknici, kjer sem se srečala z županom Markom Ruparjem, in se udeležila delovnega posveta. Spregovorili smo predvsem o razvoju regije, izvedenih projektih in načrtih za prihodnost.
Po delovnem posvetu sem obiskala podjetje Hidravlik Servis d.o.o, ki se ukvarja s hidravličnimi komponentami. Ogledala sem si proizvodnjo in z vodstvom spregovorila o uspehih ter prihodnosti podjetja. Govorili smo tudi izobraževalnem sistemu ter njegovi vlogi v kreiranju kadra, ki ga kronično primanjkuje. Strinjali smo se, da je potrebno spodbujati sodelovanje med šolami in podjetji. Sledilo je delovno kosilo z župani.

Obiskala sem tudi Kmetijo Slavec, katere gospodar je prejel naziv inovativnega mladega kmeta 2021. Na kmetiji redijo avtohtone slovenske vrste, kmetija pa je tudi učna kmetija za šole. Srečala sem se tudi z županom Občina Pivka, Robertom Smrdeljem. Govorila sva o Muzeju vojaške zgodovine Pivka, ki postaja v širšem okolju edini muzej z večjimi eksponati, podobno kot muzeji v Nemčiji in Veliki Britaniji. Ogledala sva si tudi razstavo Centra Dina Pivka, ki ozaveščajo o ohranjanju velikih zveri. Zvečer je sledila še tribuna z županom, gospodarstveniki in ostalo javnostjo. Predvsem bi se rada zahvalila županu Pivke, Robertu Smrdelju, za gostoljubje in prijeten pogovor.


ponedeljek , 17 januar 2022

Novo leto 2022 se je zame 'zaštartalo na polno', zaradi česar sem se šele po več kot dveh tednih uspela ozreti nazaj na leto 2021, ter razmisliti o mojih željah in ciljih za prihajajoče leto. Leto 2021 je tako zame, kot verjetno za vse vas, zaznamoval Covid-19. Kot državna sekretarka v kabinetu Predsednika vlade sem zadolžena za zdravstvo, sektor, ki zadnji dve leti neumorno gara za našo varnost. Ponosna sem, da smo uspeli zaposlene v zdravstvu tudi primerno nagraditi.
 
Sprejet je bil Zakon o javnem naročanju, zame še posebej pomemben dosežek, saj izhaja iz moje Preiskovalne komisije na področju žilnih opornic. Takrat sem obljubila, da bomo uredili referenčne cene v zdravstvu, in ta Zakon je neposreden rezultat tega. Prav tako je bil dosežen Splošni dogovor o zdravstvu, kjer smo dosegli, da lahko družinski zdravniki sprejemajo več pacientov, in bodo pri tem tudi finančno nagrajeni. Tisti, ki nimajo osebnega zdravnika, bodo zdaj lažje prišli do njega, ker je kvota pacientov na zdravnika višja. Nenazadnje pa je bil sprejet tudi Zakon o investicijah, ki omogoča povečano investiranje s strani države v zdravstvene domove, bolnišnice in fakultete. Vsi ti in še mnogi drugi dosežki imajo za vsakega Slovenca neposreden pozitiven učinek, kar pa me žene naprej tudi v letu 2022.
 
To leto bo super volilno leto, ko bomo odločali o prihodnosti Slovenije na vseh ravneh. Poleg samozavestnega dela na državni ravni, je tudi prihodnost mojega lokalnega okolja svetla. Uspeli smo zagotoviti financiranje za novogradnjo OŠ Kalobje, na Ponikvi smo po 13-ih letih čakanja končno dočakali novo cesto, v Šentjurju država sofinancira izgradnjo krožišča s podhodom, da bodo naši otroci varno prišli do šole.
 
Moja želja za 2022 je zelo preprosta – da dobro delamo še naprej. Rezultati truda sedanje vlade so konkretni, občutimo jih v vsakdanjem življenju. Vsakemu posebej se zahvaljujem za zaupanje in podporo, saj #skupajzmoremo, tudi v letu 2022. #zate


torek , 7 december 2021

Organizator in izvajalec nagradne igre je občinska svetnica Občinskega sveta Občine Šentjur, Jelka Godec (v nadaljevanju: organizator). V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, razen zaposlenih pri organizatorju. Za sodelovanje v posamezni nagradni igri sodelujoči sledijo navodilom, objavljenim v razpisu. 

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta Patforms, Inc. ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov jelka.godec@sds.si.

Podatki o nagradi, trajanju nagradne igre in datumu žrebanja so objavljeni ob posamezni razpisani nagradni igri. 

Zmagovalci (3) nagradne igre, ki bodi prejeli paket presenečenja v vrednosti do 15 eur, bodo razglašeni v komentarju pod objavo ter na facebook strani občinske svetnice Občinskega sveta Občine Šentjur, Jelke Godec. Nagrajenci bo s strani organizatorja zaprošeni za posredovanje podatkov, ki so potrebni za prevzem nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec/i soglaša/jo s temi pravili sodelovanja in dovoljuje/jo uporabo posredovanih podatkov za namene obveščanja o nagradi: s 25. majem 2018 je v veljavo vstopila uredba EU o splošni zaščiti podatkov, zato zmagovalce, ki bodo posredovali svoje podatke, obveščamo, da bodo njihovi kontaktni podatki shranjeni v naši podatkovni bazi. Ne bodo posredovani tretjim osebam.

Sodelujoči/e sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).


Nedelja , 28 november 2021

V četrtek, 18. novembra 2021, je Državni zbor RS na seji potrdil amandma k spremembi proračuna RS 2022, ki zagotavlja sredstva za Podružnično osnovno šolo Kalobje. Amandma je vložila vladna koalicija strank SDS, SMC in NSi. S tem je zagotovljeno financiranje za novogradnjo več kot 100 let stare POŠ Kalobje, ki je zaradi potresov na Hrvaškem leta 2020 utrpela poškodbe. Iz Proračuna Republike Slovenije bo tako na pobudo koalicije namenjenih 1.950.000,00 EUR, dela pa se bodo pričela, ko bo občina pripravila vsa potrebna dovoljenja. 

Čeprav so se otroci bili primorani šolati v slabih, celo neprimernih razmerah, pa je občinski svet občine Šentjur marca 2021 zavrnil predlog svetniške skupine SDS, da se šoli namenijo sredstva za obnovo. Na pobudo državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade, Jelke Godec, so se 5. maja 2021 sestali župan občine Šentjur, predsednik KS Kalobje, ravnatelj OŠ Hruševec, ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Jelka Godec je sestanek organizirala z namenom, da se iskanja možnost pomoči države pri novogradnji POŠ Kalobje. Občina je nato naročila izdelavo idejne zasnove novogradnje nove šole s telovadnico in dvema oddelkoma vrtca ter s prošnjo za financiranje investicije predložila projekt v pregled. Prošnja je bila zavrnjena, saj sta bila kakovost in obseg obnove ocenjena negativno. Ministrstvo je nato Občini ponudilo pomoč pri iskanju novih rešitev.

V času poletnih počitnic 2021 je bil oblikovan nov idejni projekt, ki je bil oktobra tudi predstavljen KS Kalobje. Nova stavba POŠ Kalobje bo tako povezovala šolo in vrtec s skupnimi prostori – knjižnico, večnamenskim prostorom in zunanjim atrijem. Telovadnica bo od zgradbe ločena, vendar povezana s toplim in suhim prehodom. Poudarjena bo tudi dimenzija skupnosti, saj bo poslopje izven časa pouka na voljo za uporabo krajanom Kalobja. Poleg zagotavljanja ustreznega okolja za šolanje otrok pa bo obnova šole zagotovila tudi nadaljevanje lokalnega utripa na Kalobju. Osrednji prostor, kjer se lokalna skupnost lahko srečuje, še posebej veliko pomeni majhnim slovenskim krajem.


E-novice

Ostanite v stiku